Какво са CLT панели и за какво се използват?

Какво са CLT панели и за какво се използват?

снимка: jaf-bulgaria.com

Наименованието CLT панели идва от английската абревиатура, означаваща Cross-laminated timber, или както Гугъл би го превел „кръстосано ламиниран дървен материал.“ Какво се крие зад името и какви са основните предимства на CLT? Ето отговорите: 

CLT панели – що е то? 

Най-просто казано, CLT панелите представляват широкоформатни плоскости, направени от масивна дървесина и лепило, които служат за изграждане на носещи стени, покриви и тавани на многоетажни и друг тип сгради. 

Технологията на изработка не e сложна, a същевременно притежава многобройни предимства (които описваме малко по-надолу). Общо взето, изработката предсталява кърстосано слепване на няколко слоя (обикновено от три до девет) технически изсушени дървени ламели в една широкоформатна плоскост, която служи за стена. Напречното слепване на плоскостите, както и самото строително лепило, правят стената изключително здрава, а самият процес “изкарва” панел с напълно гладка повърхност (която може да се използва веднага).  
 
Видовете дървесина, които се ползват при изграждането на CLT панелите, варират.  Доста популярна опция е използването на иглолистна дървесина. Понякога обаче се ползва такава от топола, а често CLT панелите се правят от различни видове комбинации от материал. 
 
Размерите на CLT панелите също могат да бъдат различни, като стандартно за широчина те са в порядъка на 2,20 – 3,20 м. Дължината е от 6 м до 20 м, а дебелината от 60 мм до 280 мм. 

Предимства на CLT панелите 

CLT панелите са добре познати на специалистите в строителния бранш на запад и в северноевропейските страни. Те се ползват както в строителството на нискоетажни, така и на високоетажни сгради (макар и с леко бетонно укрепване).  
Основните предимства на този тип плоскости включват висока носиноспособност и шумоизолация, земетръсна устойчивост и изключително добра пожароустойчивост. 

Освен това, петслойните панели (с минимална дебелина 11 см) обикновено постигат коефициент на топлопреминаване U=0,9W/m²K. Материалът, от който са направени, може да акумулира близо 60% повече топлинна енергия от тухлите. Това, както и порестата структура на дървесината, обуславя лесното създаване на благоприятен климат във всяка сграда, направена от CLT. 

 
И не на последно място, изработката и употребата на CLT панелите е напълно екосъобразна, за разлика от конвенционалния бетон, с който се свързва производството на твърде много вредни емисии.