Строителен надзор
и разрешителни

Разрешителни и строителен надзор

Екипът на Ню Билдинг Груп е превидил свяка ситуация която може да Ви поднесе неприятна изненада. Нашите сътрудници ще улеснят процеса по подготовка на необходимата документация и издаване на разрешителни. Екипът ни е на разположение, и ще отговори на всички Въпроси.

Разгледай
идейните ни проекти

Помощ от специалист

С годините и натрупания опит сме превърнали преминаването през административните препядствия в изкуство. Понякога подготовката на документи и издаването на разрешителни е доста трудоемко и ангажиращо. Ако желаете да олесните процеса, може да разчитате на нас за:

  • Съдействие за издаване на разрешително за строеж;
  • Строителен надзор;
  • Съдействие за регистриране и въвеждане на строежа в експлоатация.

Качествено и сигурно…
така го правим!

Съдействие за издаване на разрешително за строеж

Съдействаме за изготвянето на проектната документация, внасяне на ивестиционния проект в Общината и пълно съдействие до съгласуване и одобряване на проекта за издаване на разрешение за строеж.

Строителен надзор

Съдействаме при намирането на Надзорна фирма, която да упражнява строителен надзор по време на строителството на територията на цялата страна. Строителния надзор е задължителен за сгради с разгъната застроена площ над сто квадратни метра.

Съдействие за регистриране и въвеждане на строежа в експлоатация.

Нашия Екип ще се заеме със  законосъобразното започване на строежа – съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, заверяване на заповедна книга на строежа и съобщаването й на контролните органи.

Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство до издаване на разрешение за ползване , така нареченият акт 16.

Свържете се с нас.

Важно е да сте напълно информирани когато вземате решение. Особено тако, което ще Ви коства солидна инвестиция. Разчитайте на нас… ние няма да позволим да допуснете грешка, която да Ви струпа пари или да наруши комфорта в бъдещият Ви нов дом.

Изпрати
запитване