3D Проекти
и скициране

Проектиране

Независимо от типа сграда ние ще ви съдействаме през целия процес на проектиране. Нашият екип е в дългогодишно сътрудничество няколко проектантски бюра в странта.

Заедно с тях ние ще разработим за Вас изцяло завършен проект по Ваше задание и желание. Проекта по част конструктивна го изготвя нашият строителен инженер, така че да е съобразен с нашата технология на стротиелство. По този начин ние поемаме цялата отговорност относно констуркцията на сградата – проектиране и строителство.

Разгледай
идейните ни проекти

Проектиране
на сгради и съоръжения

Жилищни и административни сгради

Всички наши клиенти могат да разчитат на нас за проектиране и визуализация на техните проекти. Като специалисти с над 15 години опит в строителството пред нас няма граници или архитектурен предел. Можем, и ще направим – без никакъв компромис, всичко за което си мечтаете.

Свържете се с нас.

Важно е да сте напълно информирани когато вземате решение. Особено тако, което ще Ви коства солидна инвестиция. Разчитайте на нас… ние няма да позволим да допуснете грешка, която да Ви струпа пари или да наруши комфорта в бъдещият Ви нов дом.

Изпрати
запитване