Предпроектни
консултации и проучвания

Предпроектни консултации

Предпроектните консултации и проучвания са много важна част в инвестиционното проектиране, тъй като те могат да спестяват значителни загуби на инвеститора, ако същия няма сериозни познания в областа на сторителството.

Предпроектно проучване има за цел да установи и документира доколко реализацията на проекта е осъществима и оправдана.
Резултатите от това проучване дават възможност за вземането на конкретни решения за реализирането на проекта, или съответно за отказ от тези инвестиционни намерения.

Нашия Екип ще ви предложи експертни технически и архитектурни консултации в областа на проектирането и строителството.

Разгледай
идейните ни проекти

Еднофамилни и многофамилни сгради

За съществуващи сгради,части от сгради и помещения изготвяме комплексна оценка, обхващаща различни аспекти, за да разгледаме възможностите за преустройство и смяна на предназначение.Естествено ще ви предложим оптимални строително-технически решения.

Парцели и поземлени имоти

Консултация за парцели и поземлени имоти с цел строителство, консултацията включва анализ на възможностите за застрояване според действащите устройствени планове и изготвяне на идеен проект.

Свържете се с нас.

Важно е да сте напълно информирани когато вземате решение. Особено тако, което ще Ви коства солидна инвестиция. Разчитайте на нас… ние няма да позволим да допуснете грешка, която да Ви струпа пари или да наруши комфорта в бъдещият Ви нов дом.

Изпрати
запитване