Индустриални
Сгради и съоръжения

Изграждане на промишлени сгради с метална конструкция

Производствените и складовите сгради са основна част от икономиката на една държава, независимо дали става дума за лека или за тежка индустрия. Съвременното решение при промишлените сгради са леките метални конструкции.

Рамковите конструкции с вертикални стени (халета) са с универсално приложение. Техният основен носещ елемент е равнинната метална рамка, стъпваща на стоманобетонен фундамент. Връзките между отделните части на конструкцията се осъществяват чрез заваръчни шевове или болтове – обикновени или високоякостни.

Сгради с такава носеща конструкция се прилагат с успех при различни производства с линейна технологична схема, както и при складови помещения. Удобни са за приютяване на производства от леката промишленост, както и сгради със съчетани административни и производствени функции. Възможна е комбинация на такава сграда с различни пристройки и допълнителни помещения за постигане на максимална функционалност..

Разгледай
идейните ни проекти

Предимства

Металните конструкции за промишлени сгради имат редица конструктивни предимства. Те са надеждни, имат малко собствено тегло и съответно – голяма противосеизмична устойчивост, позволяват разнообразие от конструктивни форми, лесно се сглобяват и разглобяват, монтажът им е възможен при всякакви климатични условия.

Освен това, не създават никакви екологични рискове в процеса си на експлоатация и могат да бъдат използвани повторно. Дават възможност за почти пълно рециклиране, като се изключат загубите от корозия, които при добра антикорозионна защита са сведени до минимум.

Рентабилност
и цена

Производството на конструктивните елементи за метални конструкции е максимално индустриализирано и типизирано, така че трудоемкостта е намалена до минимум. Поради тази причина, цената на конструкциите от този тип е много по-ниска в сравнение с тази на алтернативния стоманобетонен вариант.

Други характеристики

Огнезащитата на носещите компоненти се осъществява чрез специални огнезашитни бои , или чрез облицовка от негорими материали на носещите елементи. За отопляемите промишлени сгради е удобно да се използват сандвич-панели с минерална вата или друг топлоизолационен пълнеж. По този начин се комбинират функциите на топлоизолация и огнезащита. Допълнително се постига и добра звукоизолация, а както е добре известно, при някои производства шумът може да бъде голям проблем.

Свойствата на стоманата позволяват тя да се използва все по-масово в промишленото строителство. Докато първото стоманено промишлено хале, построено в началото на 20 век, има отвор 20.8 метра, в съвременните сгради вече не е изненадващ и отвор от 36, дори и от 45 метра. Развитието на нови технологии и разработването на по-мощни машини за монтаж позволяват темповете на строителство да се ускорят, без да се прави компромис с качеството на изпълнение.

Свържете се с нас.

Важно е да сте напълно информирани когато вземате решение. Особено тако, което ще Ви коства солидна инвестиция. Разчитайте на нас… ние няма да позволим да допуснете грешка, която да Ви струпа пари или да наруши комфорта в бъдещият Ви нов дом.

Изпрати
запитване